Toodete vahetus / Tagastamine

lrhooldus-garantii

Müüdavale kaubale kehtib tootjapoolne garantii juhul kui see on märgitud toote kirjeldusse või tootega kaasas olevatesse dokumentidesse. Garantii kehtib vastavalt tootjapoolsetele garantiitingimustele. 

Tootel ilmnevate puuduste korral on Ostjal õigus nõuda Müüjalt toote puuduste likvideerimist (parandamist või asendamist puudusteta tootega). Juhul, kui Müüja ei ole suuteline toodet parandama ega asendama, on Tellijal õigus ostust taganeda ja nõuda raha tagastamist seadusega sätestatud korras.

Ostjal on õigus e-poes sõlmitud müügitehingust taganeda 14 päeva alates kauba saamise päevast vastavalt võlaõigusseadusele .

– Tagastatav toode peab olema originaalpakendis, kasutamata ning kahjustamata.

– Postikulu ei kuulu tagastamisele.

– Osja tagastab kauba oma kulude eest.

– Üldjuhul kannab Müüja Ostjale toodete eest makstud summa tagasi esimesel võimalusel, hiljemalt 14 tööpäeva jooksul alates tagastatud toote kättesaamisest samale arvelduskontole, millelt oli kaba eest esialgselt makstud.

Toote tagastamise soovist palume meile esmalt teatada kirjalikult e-postile: info@tulbidecor.eu kus tuua välja:

– arve number

– tagastatava toote nimetus

– tagastamise või väljavahetamise põhjus

Müüja ei vastuta tootel ilmnenud puuduste eest, mis on tekkinud ostja süül või kui puudus on tekkinud toote mittekorrapärase kasutamise tagajärjel.

Tellija ja Müüja vahelised vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Müüja on kohustatud vastama Tellija poolt esitatud kaebusele 5 (viie) kalendripäeva jooksul. Läbirääkimisi peetakse e-maili info@tulbifoto.ee vahendusel.